Autor: administrator

Zaproszenie na Zebranie Wiejskie

Sołtys w Garnku serdecznie zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa, które odbędzie się 31.01.2018 r. (środa) o godzinie 17:30 lub 18:00 w drugim terminie w REMIZIE STRAŻACKIEJ w sprawie: uzupełnienie składu Rady Sołeckiej zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2018...

Read More

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE O NABORZE DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY KŁOMNICE NA LATA 2017-2020- ETAP II ROK 2018 Wójt Gminy Kłomnice ogłasza w dniach 22.01.2018-09.02.2018 nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Kłomnice- Etap II” w ramach wdrożenia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kłomnice”. Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o złożenie w tym terminie stosownego wniosku. Termin naboru kończy się 9 lutego 2018 roku. Lista osób zakwalifikowanych będzie sporządzona według kolejności wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Kłomnice. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po...

Read More

XXXVII Sesja Rady Gminy Kłomnice

POSTANOWIENIE  NR  8/2017 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.11.2017 r. w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji   Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 .) Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice p o s t a n a w i a  : §1. Zwołać na dzień 21.11.2017r. (wtorek) o godz.  9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXXVII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Przyjęcie...

Read More

Witam na stronie

Jest mi niezmiernie miło zaprezentować Państwu stronę internetową miejscowości Garnek. Zapraszam do zapoznania się z informacjami na niej zawartymi. Liczę na często odwiedziny i zaangażowanie w jej rozwój.
Składam serdeczne podziękowania darczyńcom, bez których nie udało by się jej stworzyć.

Pozdrawiam
Wiesława Jędras - Sołtys Garnka

Dołącz do NAS!

Pogoda

Garnek z lotu ptaka

Gospodarstwo Pszczelarskie

KGW Garnkowianki