W dniu 14 grudnia 2016 r w budynku’ Remiza ‚miało miejsce szkolenie

zorganizowane przez Odział  Regionalny  KRUS w Częstochowie ,oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie .

Szkolenie rozpoczęło się  16:30 ,podczas szkolenia pracownik Kasy omówił zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych.

Prelekcja dotyczyła w szczególności .

-upadków osób z wysokości

-obsługi maszyn i urządzeń

Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w konkursie z zasad BHP .

Po  zliczeniu punktów wyłoniono najlepszych

Jerzy Lara ,Wiesława Jędras ,Elżbieta Bednarczyk ,zwycięscy otrzymali bardzo przydatne nagrody .

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani broszurami kalendarzami KRUS na 2017 Dziękujemy organizatorom za przybliżenie nam tak przydatnej  wiedzy

sołtys