W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ( dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy ) oferujemy darmowe szkolenia dla młodych osób zamieszkujących powiat częstochowski:

1. Kurs prawa jazdy kategorii C (190 godzin)

2. Kurs prawa jazdy kategorii B z dodatkowym szkoleniem na handlowca (90 + 60 godzin)

3. Kurs na sekretarkę (70 godzin)

4. Kurs na opiekuna osoby starszej (100 godzin)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie trzy warunki:

– osoba w wieku 15-29 lat

– osoba legalnie nie pracująca i nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy

– osoba formalnie nie ucząca się ( mogą to być tegoroczni abiturienci i absolwenci, również maturzyści )

Dla osób biorących udział w szkoleniach oferujemy:

– każda godzina szkolenia płatna ok 4,50 zł na rękę

– bezpłatne egzaminy

– większości osób płatne trzymiesięczne staże ( ok. 1000 zł na rękę )

– przez cały okres trwania projektu ( kwiecień – grudzień 2017 r ) bezpłatne porady doradców zawodowych