Urząd Gminy Kłomnice uprzejmie informuje, że od dnia 20.01.2017r. dyżur pracownika Nadleśnictwa sprawującego bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność prywatną, położonych na terenie Gminy Kłomnice, w celu przyjmowania interesantów w sprawach dotyczących lasów nadzorowanych, będzie odbywał się w każdy piątek, w godzinach od 800-1000, w pok. 4 (parter), mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach, ul. Strażacka 20.