Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom , pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania  za ich wychowawczy i dydaktyczny trud. Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne ,spokojne i pełne zadowolenia wykonywanej pracy
z wyrazami szacunku sołtys i radna

Wiesława Jędras