W dniu 11.12.2015 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Garnku odbył się Pierwszy Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy na kartkę świąteczną dla uczniów klas I – III. Organizatorami konkursu były: Adriana Fresel, Magdalena Kos-Jafra, Stanisława Pruszek i Izabela Małek. Do udziału w konkursie zgłosiło się pięć szkół z terenu gminy Kłomnice. Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie kartki bożonarodzeniowej, dowolną techniką, z wybranych materiałów. W konkursie wzięło udział ponad 20 uczniów. Spośród wykonanych prac jury w składzie: pani   Anida Chybalska – dyrektor szkoły, pani Wiesława Jędras – florystka, radna gminy oraz pani Anna Kusztal – plastyk.

I miejsce przyznano: Klaudii Leśko z ZS w Witkowicach oraz Magdalenie Rak z ZS w Skrzydlowie;

II miejsce zdobyli: Paweł Kowalski z ZS w Garnku oraz Fabian Chrząstek z ZS w Rzerzęczycach;

III miejsce zajęły: Wiktoria Świącik z ZS w Witkowicach, Ola Musiał z ZS w Zawadzie i Alicja Motyl z ZS w Witkowicach.

Pozostałym uczestnikom jury przyznało wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, których fundatorem był Bank Spółdzielczy w Kłomnicach oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Garnku.

Adriana Fresel – nauczycielka ZS w Garnku