ODPADY  ZMIESZANE
18 październik

22listopad       -2016 r

15 grudzień

PAPIER ,METAL

TWORZYWA SZTUCZNE

worek niebieski .

18 październik

22 listopad

15 grudzień

ODPADY BIODEGRADOWALNE

18 październik

22listopad

15 grudzień

SZKŁO

28 listopad

POPIÓŁ

27 październik

21listopad

27 grudzień