ODPADY ZMIESZANE

20 kwiecień 2016 r

18 maj 2016r

21 czerwiec 2016 r

19 lipiec 2016 r

22 sierpień 2016

20 wrzesień 2016 r

PAPIER ,metal tworzywa sztuczne ( worek niebieski )

20 kwiecień 2016 r

18 maj 2016 r

21czerwiec 2016 r

19 lipiec 2016 r

22 sierpień 2016 r

20 wrzesień 2016 r

ODPADY biodegradowalne

(worek brązowy)
20 kwiecień 2016 r
28 kwiecień 2016 r
18 maj 2016 r
30 maj 2016 r
21 czerwiec 2016 r
29 czerwiec 2016 r
19 lipiec 2016 r
28 lipiec 2016 r
22 sierpień 2016 r
31 sierpień 2016 r
20 wrzesień 2016 r
29 wrzesień 2016 r
SZKŁO
24 maj 2016 r
27lipiec 2016 r
23 wrzesień 2016 r
POPIÓŁ
27 czerwiec 2016 r
23 wrzesień 2016 r