ODPADY ZMIESZANE

20 styczeń

15 luty

20 marzec

18 kwiecień

23 maj

16 czerwiec

20 lipiec

16 sierpień

20 wrzesień

PAPIER METAL  TWORZYWA SZTUCZNE

20 styczeń

15 luty

20 marzec

18 kwiecień

23 maj

16 czerwiec

20 lipiec

16 sierpień

20 wrzesień

ODPADY BIO DEGRADOWALNE

3 kwiecień

4 maj

1 czerwiec

3 lipiec

1 sierpień

1 wrzesień

SZKŁO

20 styczeń

20 marzec

23 maj

20 lipiec

20 wrzesień

POPIÓŁ

25  styczeń

23 luty

28 marzec

25 kwiecień

26 czerwiec
26 wrzesień