Zgodnie z Postanowieniem nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 28.11.2018r.

Szczegóły:
https://klomnice.pl/…/komu…/846-ii-sesja-rady-gminy-klomnice