Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w etapie gminnym Powiatowego Konkursu ”Ekologiczna Zagroda 2016”. Laureat etapu gminnego będzie reprezentował naszą gminę w etapie powiatowym.

Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego i ma na celu:

– propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, której najważniejszym celem – cytując Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – „jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody – głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony”.

– upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi

– upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska

 

szczegóły na:

www.klomnice.pl