Drodzy mieszkańcy Naszej miejscowości !
Został ogłoszony konkurs na najpiękniejsza przestrzeń publiczna w sołectwie. Nasza wieś przystąpiła do tego konkursu .
Oto kryteria które będą oceniane :

– estetyka i czystość posesji w sołectwie i terenów do nich przyległych  zwłaszcza widocznych z pozycji przechodnia,

– estetyka budynków mieszkalnych i gospodarczych ,

– wygląd, ukwiecenie, zagospodarowanie i czystość  miejsc publicznych (placów, przystanków, skwerów  itp),

– kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców sołectwa na rzecz rozwoju  i pielęgnowania tożsamości lokalnej

Myślę ze wszyscy mieszkańcy dołożą starań by Nasza wieś pokazała swoje najpiękniejsze oblicze  i będzie wyglądać pięknie, liczę na Was kochani, pokarzmy na co nas stać.

Ocenę zgłoszonego do konkursu sołectwa Komisja konkursowa przeprowadzi w terminie od 11-20 lipca 2016 r.  Są przewidziane nagrody dla najlepszych wsi . Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30lipca 2016r podczas Festiwalu Folkloru „Zza miedzy –  w Kłomnicach

sołtys Wiesława Jędras