W przededniu swoich imienin Świetlicę „OCHRONKA” w Garnku odwiedził sam Święty Mikołaj.
Mikołaj obdarował upominkami ponad pięćdziesiąt dzieci, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ciągu tego roku przez Świetlicę. Dzieciaki prezentowały Mikołajowi swoje talenty muzyczne, recytatorskie, sportowe i plastyczne. Święty opuścił OCHRONKĘ z workiem pełnym kartek z życzeniami i upominkami wykonanymi własnoręcznie przez podopiecznych świetlicy.
Przygotowanie paczek było możliwe dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Funduszu Sołeckiego Sołectwa Garnek i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15304636_1879137305653424_6086748266711202699_o