IMG_0038W dniu 17 marca 2016r. w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku odbył się po raz drugi Gminny Konkurs z Języka Angielskiego MY FIRST ENGLISH EXAM.

Został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego Zespołu Szkół
w Garnku: Izabelę Canghelaris oraz Renatę Chrostowską.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników z 7 szkół z terenu Gminy Kłomnice.

Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu to: Anna Wawrzkiewicz (Skrzydlów), Joanna Jędrasiak (Rzerzęczyce), Ewa Kuchcińska (Konary), Joanna Suliga i Aneta Prokop (Kłomnice),  Sylwia Hadaś (Witkowice) oraz Arkadiusz Sitek (Zawada)

Główny cel konkursu to promowanie nauki języka angielskiego, który odgrywa wiodącą rolę w porozumiewaniu się ludzi na całym świecie. Dlatego ważne jest, aby zachęcać uczniów do doskonalenia znajomości  tego języka.

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom konkursu:IMG_0039

– Pani dyrektor Zespołu Szkół w Garnku  Anidzie Chybalskiej,

–  Radzie Rodziców Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku

–  Wydawnictwu: Oxford University Press

– Dyrekcji Cinema City Galeria Jurajska w Częstochowie

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wzorowanego na sprawdzianie z języka angielskiego po kl. VI. Wszyscy uczniowie zaprezentowali wysoki poziom.

Laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody oraz dyplomy. Są to następujący uczestnicy konkursu:

I miejsce: Lena Anklewicz (Zespół Szkół w Rzerzęczycach)

                   Dorota Wyszka  (Zespół Szkół w Rzerzęczycach)

II miejsce: Mateusz Piasecki (Zespół Szkół w Garnku)

III miejsce: Jakub Szymczak (Zespół Szkół w Skrzydlowie)

Wyróżnienie: Milena Baran (Zespół Szkół w Garnku)

Wyróżnienie: Przemysław Juszczyk (Zespół Szkół w Kłomnicach)

Wyróżnienie – Julita Mróz (Zespół Szkół w Kłomnicach)

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

IMG_0153 IMG_0148

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ich opiekunom. Dziękujemy za przybycie i udział
w konkursie. Życzymy wielu sukcesów na przyszłość i zapraszamy do nas za rok.

Izabela Canghelaris
Renata Chrostowska