W ostatnim czasie na terenie Komisariatu Policji w Kłomnicach oraz na terenie działania  komendy Policji w Częstochowie nasiliły się włamania do domów. Zwracamy się z prośba o niezwłoczne powiadomienie policji o wszelkich podejrzanych osobach kręcących się po miejscowościach bez wyraźnego celu .
Sprawcy bo  prawdopodobnie jest ich kilku włamują się do domów wykorzystując nieobecność domowników. Włamań dokonują w środku miejscowości  nie zwracając uwagi na panujący ruch.
Włamania dokonywane są w godzinach od 10.00 do 20.00.
Pieniądze i złoto to główny ich cel .
Dla naszego wspólnego dobra prosimy o daleko idąca współprace .
W wszelkich spostrzeżeniach proszę informować Policje pod nr tel 997 lub 112 lub bezpośrednio Komisariat Policji w Kłomnicach pod nr (34)3690810
można zamieścić na stronie 😊dziękuję