Zapraszam do wpłacania drugiej raty: – podatku rolnego , – podatku leśnego, – podatku od nieruchomości. Oraz opłaty za odpady komunalne sołtys