Zapraszam do wpłacania drugiej raty:
– podatku rolnego ,
– podatku leśnego,
– podatku od nieruchomości.
Oraz  opłaty za  odpady komunalne

sołtys