Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Dofinansowanie zapewnia bezpłatny odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem wyrobów azbestowych w 2016 roku proszeni są o złożenie stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2016r. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kolorowa fotografia zdemontowanego eternitu.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku a dodatkowe informacje, jak i wniosek w wersji papierowej, można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 201, tel. (34)  328-11-22 wew. 119, w godzinach pracy Urzędu tj. pon.- pt. od 7.30 do 15.30, wt. do 17:0.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

 

WNIOSEK – utylizacja azbestu