Uprzejmie informujemy, że projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice, od dnia 30 czerwca 2017r. będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu.

Więcej informacji na temat wyłożenia w/w projektu oraz publikację projektu można znaleźć w Obwieszczeniu Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22 czerwca 2017r.