Sołtys w Garnku serdecznie zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa, które odbędzie się 31.01.2018 r. (środa) o godzinie 17:30 lub 18:00 w drugim terminie w REMIZIE STRAŻACKIEJ w sprawie:

  • uzupełnienie składu Rady Sołeckiej
  • zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2018 r.