Zebranie Wiejskie w budynku ,,Remiza,, o godzinie 18.00

Zebranie będzie dotyczyło funduszu sołeckiego oraz  spraw bieżących