Z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych życzę niech blask Zmartwychwstania pomaga nam w odnajdywaniu właściwych dróg , a Zmartwychwstały Pan napełni serca, nadzieją i miłością!
PEŁNYCH RADOŚCI ŚWIĄT
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

Wiesława Jędras
Sołtys